Anjula’s Lamb Dhansak

October 3, 2018
Anjula Devi | Authentic Indian Recipes | Healthy Indian Cuisine | Indian Lamb Dhansak

Anjula’s Lamb Dhansak, made in a slow cooker